Strona główna

Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

Księgarnia internetowa Oczytani.pl, zwana dalej Sklepem, jest własnością firmy :
CENRAJ Rafał Krakowian (NIP: 5732546468, REGON: 241055158)
ul. Tkacka 30
Huta Stara A
42-263 Wrzosowa

nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 3070

Kontakt:

Telefon : 792 684 177
ksiegarnia@oczytani.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.oczytani.pl .

2. Każde złożone zamówienie musi zostać zaakceptowane  przez administratora. Przyjęcie zamówienia do realizacji świadczy o dostępności towaru.

3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie firmy CENRAJ (w przypadku przedpłaty na konto).

4. Zamówienia realizowane są w ciągu 24-48 h (dni robocze) dodatkowo należy doliczyć czas dostawy przez przewoźnika podany w cenniku dostawy.  .W przypadku ewentualnych przerw w realizacji zamówień , sklep zamieszcza informacje na stronie www.oczytani.pl .

5. Koszty dostawy są zależne od rodzaju wybranego sposobu dostawy i zostają dołączone do wartości zamówienia.

6. Dowodem zakupu jest dostarczana wraz z przesyłką faktura VAT .

7. 
OUTLET : Część książek może posiadać niewielkie oznaki upływu czasu i magazynowania , takie jak : zagięcia okładek, ośle rogi, zabrudzenia, zarysowania).


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [WZÓR DO POBRANIA]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: ksiegarnia@oczytani.pl  oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: CENRAJ Rafał Krakowian ul. Tkacka 30, Huta Stara A, 42-263 Wrzosowa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku, gdy klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

11. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  REKLAMACJE I ZWROTY

Zwroty


Złożone w naszym sklepie zamówienie możesz zwrócić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny na adres:
CENRAJ Rafał Krakowian
ul. Tkacka 30
42-263 Huta Stara A

Pamiętaj, aby do paczki dołączyć dowód zakupu. Koszty przesyłki zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
Zwrotu wpłaconej kwoty dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania paczki.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane w formularzu w przypadku płatności za pobraniem lub na konto, z którego dokonywana była płatność online.

Reklamacje

Jeśli chcesz zgłosić reklamację zamówionego towaru, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta ksiegarnia@oczytani.pl i krótko opisz wadę produktu oraz podaj numer zamówienia i datę zakupu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Firma CENRAJ gwarantuje ochronę danych osobowych. Dane klientów wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz wysyłania informacji dla klientów którzy wyrazili na to zgodę.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby podającej swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.


4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oczytani.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oczytani.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

5. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej oczytani.pl

 

© OCZYTANI.pl Tania książka 2022. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Idź do góry