Strona główna

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 
 
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, 
 
aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. 
 
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki 
 
wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze założenia konta, złożenia zamówienia.
 
 
 
Podstawa prawna przetwarzania
 
 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
 
18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,
 
- od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
 
oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
 
Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie 
 
udzielimy.
 
Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:
 
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
 
- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
 
- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
 
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 
- Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
 
- dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach 
 
marketingowych).
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
 
(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
 
 
I. Kto jest administratorem danych osobowych oczytani.pl ?
 
 
Administratorem danych osobowych oczytani.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
 
CENRAJ Rafał Krakowian
ul. Tkacka 30
42-263 Huta Stara A 
NIP: 5732546468
 
 
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 
Dane osobowe Użytkowników są chronione przez 
Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją 
 
wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
 
 
III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
 
 
W trakcie rejestracji lub złożenia zamówienia prosimy o:
1. imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. e-mail - niezbędny do logowania do oczytani.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z oczytani.pl;
3. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
4. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki.
 
 
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez oczytani.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
 
 
 
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie 
 
zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
 
a. Poczta Polska
b. firma kurierska (UPS, DPD, GLS)
 
 
2. adres e-mail przekazywany jest:
a. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu ceneo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia 
 
oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (o ile na etapie składania zamówienia została wyrażona zgoda na 
 
uzupełnienie ankiety);
 
 
Zapis do darmowego newslettera
 
Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z 
 
formularza zapisu na stronie oczytani.pl lub składania zamówienia. Prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od 
 
Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie.
 
IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na oczytani.pl
 
 
(cookies)
 
Oczytani.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Oczytani.pl rozpoznania Ciebie i 
 
dostosowania do Twoich potrzeb.
 
Oczytani.pl wykorzystuje cookies do:
 
Zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona 
 
opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
 
 
 
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę 
 
internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z 
 
Oczytani.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Oczytani.pl  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez 
 
ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
 
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów oczytani.pl
 
Współpracujemy z partnerami dbającymi o politykę ochrony prywatności.
 
 
VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom),  tylko jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług na oczytani.pl
 
 
VII. Kontakt
 
 
Oczytani.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań:
 
CENRAJ Rafał Krakowian
ul. Tkacka 30
42-263 Huta Stara A 
NIP: 5732546468
 
Telefon : 792684177
 
ksiegarnia@oczytani.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© OCZYTANI.pl Tania książka 2022. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Idź do góry